23 Δεκ 2011

Ιντερνετ από το νηπιαγωγείο

Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που θεωρούν ότι η ενημέρωση για τους κινδύνους του Ιντερνετ πρέπει να αρχίζει όσο το δυνατόν νωρίτερα εμφανίζεται υπερδιπλάσιο από αυτό που είχε καταγραφεί δύο χρόνια πριν. 

Από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό θα πρέπει να ξεκινά η εκπαίδευση των παιδιών για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, εκτιμά η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.
Τα στοιχεία προκύπτουν από την κλειστή διαδικτυακή έρευνα του SaferInternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, η οποία διενεργήθηκε σε 2.319 εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας το διάστημα μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου 2011.
Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που θεωρούν ότι η ενημέρωση για τους κινδύνους του Ιντερνετ πρέπει να αρχίζει όσο το δυνατόν νωρίτερα εμφανίζεται υπερδιπλάσιο από αυτό που είχε καταγραφεί δύο χρόνια πριν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τρεις στους δέκα εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι η ασφαλής και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου και γενικώς των online τεχνολογιών διδάσκεται επαρκώς στο σχολείο τους.
Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών (99%) συμφωνεί πως η εκπαίδευση των ανήλικων χρηστών γύρω από την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση της τεχνολογίας είναι ευθύνη και των γονέων και των εκπαιδευτικών.
Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, 9 στους 10 πιστεύουν πως όλοι οι εκπαιδευτικοί -και όχι μόνο οι καθηγητές πληροφορικής- μπορούν να διδάξουν (σε κάποιον βαθμό και ανάλογα με το μάθημά τους) την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.
Ωστόσο, ενώ ένα στα δύο σχολεία θέτει σε υψηλή προτεραιότητα το ζήτημα, αρκετοί εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι υπάρχουν εμπόδια στην ενημέρωση των παιδιών, με κυρίαρχο το γεγονός ότι τα σχολεία δεν έχουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (33%) και ότι δεν υπάρχει επαρκές εκπαιδευτικό υλικό (31%). Το 30% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, ενώ 28% απάντησαν πως «δεν μένει χρόνος να διδάξουν τέτοια ζητήματα».
Το 10% των καθηγητών μάλιστα δήλωσε πως δεν έχει υποστήριξη από τους γονείς των μαθητών του.
Οσον αφορά τα θέματα της εκπαίδευσης των μαθητών για το Διαδίκτυο, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει τις βασικές αρχές υπεύθυνης και ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου (82%), την προστασία της προσωπικής ζωής (81%) και τα ζητήματα υπερβολικής ενασχόλησης / εξάρτησης (71%).Πρόληψη και όχι απαγόρευση για τους κινδύνους στο διαδίκτυο

Συνέδριο σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης από την ΕΛ.ΑΣ Έμφαση στην πρόληψη και όχι στην απαγόρευση. Αυτό τονίστηκε κατά το 4 ο  Συνέδ...