26 Δεκ 2011

Πιο επικίνδυνη η νέα γενιά malware!


Πιο επικίνδυνη η νέα γενιά malware!
Σύμφωνα με τους ερευνητές ασφαλείας στο Science Network νέα κομμάτια κακόβουλου κώδικα εντοπίστηκαν, τα οποία είναι δυνατό να διεισδύσουν σε PC χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, προσπερνώντας τα μέτρα ασφαλείας ακόμα και σε κρατικό επίπεδο.

Ο καθηγητής Murray Brand του Πανεπιστημίου Edith Cowan στην Αυστραλία, τονίζει ότι οι υπολογιστές σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουν την απαιτούμενη ισχύ για να ανιχνεύουν όλες τις περιπτώσεις κακόβουλου κώδικα
στο σύνολο του λογισμικού που πρέπει να εποπτεύσουν. Έτσι είναι εύκολο τα συστήματα να γεμίσουν με malware.
Ο Brand ανέφερε ότι τα σημερινά antivirus προσπαθούν εναγωνίως να ακολουθήσουν τους ραγδαίους ρυθμούς αύξησης των κακόβουλων προγραμμάτων, που εκτιμώνται σε 75 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. 
Όμως οι κακόβουλοι χρήστες καταφέρνουν να δημιουργούν νεα, ισχυρά και βελτιωμένα malware, τα οποία δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμα.
Ήδη υπάρχουν πολλά κακόβουλα προγράμματα που είναι δύσκολα ανιχνεύσιμα από τα antivirus.
Το διαδικτυακό έγκλημα είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρο, γι' αυτό και ελκύει το ενδιαφέρον και την ενεργητικότητα πολλών εγκληματιών. Σε κάποιες περιπτώσεις εξειδικευμένου κώδικα, πέρα από τη μόλυνση μεμονωμένων υπολογιστών, υπάρχει η δυνατότητα καταστολής λειτουργιών κρίσιμων υποδομών και σημαντικών δικτυακών λειτουργιών.


Πρόληψη και όχι απαγόρευση για τους κινδύνους στο διαδίκτυο

Συνέδριο σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης από την ΕΛ.ΑΣ Έμφαση στην πρόληψη και όχι στην απαγόρευση. Αυτό τονίστηκε κατά το 4 ο  Συνέδ...