15 Μαΐ 2012

PwC: Πονοκέφαλος για τις τράπεζες το ηλεκτρονικό έγκλημα


<b>PwC:</b> Πονοκέφαλος για τις τράπεζες το ηλεκτρονικό έγκλημα
Τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, σχεδόν ένας στους δυο συμμετέχοντες στην Παγκόσμια Έρευνα της PwC για το Οικονομικό Έγκλημα, δήλωσε ότι τους τελευταίους 12 μήνες δίνει περισσότερη προσοχή στο ηλεκτρονικό έγκλημα (computer crime ή cybercrime).

Σύμφωνα με την έρευνα, το ηλεκτρονικό έγκλημα κατέχει τη δεύτερη θέση στη λίστα με τις πιο συχνά αναφερόμενες μορφές οικονομικού εγκλήματος, ενώ επηρεάζει σημαντικά τον χρηματοοικονομικό κλάδο.
Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η υπεξαίρεση στοιχείων, η οποία παραμένει η συχνότερα εμφανιζόμενη μορφή οικονομικού εγκλήματος.
Στην έρευνα συμμετείχαν 3,877 επιχειρήσεις από 78 χώρες, εκ των οποίων το 23%, δηλαδή 878 οργανισμοί (92 από την Ελλάδα), δραστηριοποιούνται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ο χρηματοοικονομικός κλάδος πλήττεται περισσότερο από το ηλεκτρονικό έγκλημα. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, το 38% των περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος στον κλάδο αυτό αφορούν ηλεκτρονικό έγκλημα, ενώ σε άλλους κλάδους το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 16%.
Ενώ ο χρηματοοικονομικός κλάδος έχει προχωρήσει σημαντικά σε διαδικασίες ελέγχου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατων, σύμφωνα με την έρευνα οι οργανισμοί αυτού του κλάδου εξακολουθούν να ανησυχούν για το ηλεκτρονικό έγκλημα. Σχεδόν ένας στους δύο ερωτηθέντες από τον χρηματοοικονομικό κλάδο, αναφέρει ότι το ρίσκο του ηλεκτρονικού εγκλήματος έχει αυξηθεί μέσα στους προηγούμενους 12 μήνες, ενώ σε άλλους κλάδους το αντίστοιχο ποσοστό είναι 36%.
Επιπλέον, κάποιες από τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες, όπως οι εφαρμογές σε κινητές συσκευές για πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και η δυνατότητα πληρωμών, τείνουν να αυξάνουν τους κινδύνους ηλεκτρονικού εγκλήματος παρά να τους εξαλείφουν.
Ο Αστέριος Βουλανάς, Partner της PwC στην Ελλάδα, υπεύθυνος για Technology Risk Assurance & Forensic Technology Solutions, σχολιάζει: «Μέχρι τώρα, οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν επενδύσει αρκετά χρήματα σε τεχνολογίες, προσπαθώντας να αποτρέψουν το ηλεκτρονικό έγκλημα. Όμως η επένδυση στην εκπαίδευση των εργαζομένων, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωσή τους, είναι εξίσου αποτελεσματικό. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε μία επιπλέον `ανθρώπινη ζώνη άμυνας', ενώ μπορεί να αποτελεί και μια οικονομικότερη λύση.»
Σχεδόν το 45% των ερωτηθέντων από τον χρηματοοικονομικό κλάδο που συμμετείχαν στην έρευνα, αντιμετώπισαν περιστατικά οικονομικού εγκλήματος τον περασμένο χρόνο, ποσοστό αρκετά υψηλότερο από το 30% που αφορά σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων. Αυτό αποδεικνύει ότι οι οργανισμοί του χρηματοοικονομικού κλάδου δυστυχώς αποτελούν ελκυστικούς στόχους για απάτες, εξαιτίας κυρίως του όγκου των στοιχείων του ενεργητικού, των χρημάτων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πελατών τους.
Οι εκπρόσωποι του χρηματοοικονομικού κλάδου εμφανίζονται περισσότεροι ανήσυχοι από τους λοιπούς συμμετέχοντες στην έρευνα ως προς τις μη-οικονομικές επιπτώσεις του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ειδικότερα, περισσότεροι από τους μισούς ανέφεραν ότι η μεγαλύτερη τους ανησυχία είναι οι επιπτώσεις στη φήμη του οργανισμού τους.
Ο Αστέριος Βουλανάς τονίζει: «Περιμέναμε ότι οι περισσότεροι οργανισμοί που συμμετείχαν στην έρευνα, θα είχαν ενεργοποιήσει μηχανισμούς αντιμετώπισης των περιστατικών ηλεκτρονικού εγκλήματος. Όμως μόνο το 18% των συμμετεχόντων από τον χρηματοοικονομικό κλάδο δήλωσαν ότι είχαν λάβει και τα πέντε μέτρα αντιμετώπισης που καθορίζονταν στην έρευνα. Όταν συμβεί ένα ηλεκτρονικό έγκλημα, οι πρώτες ώρες είναι κρίσιμες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον οργανισμό που πλήττεται να αντιδράσει γρήγορα, καθώς οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές και να βλάψουν τον οργανισμό, όχι μόνο οικονομικά αλλά και σε πολλα άλλα επίπεδα.»
Σύμφωνα με την έρευνα, η υπεξαίρεση στοιχείων του ενεργητικού και η λογιστική απάτη είναι οι άλλες δύο μορφές οικονομικού εγκλήματος που έχουν αυξηθεί τους τελευταίους 12 μήνες στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Η λογιστική απάτη έχει αυξηθεί από 19% το 2009, σε 26% το 2011, ενώ σε άλλους κλάδους έχει μειωθεί σημαντικά, από 38% το 2009 σε 22% το 2011.
Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, υπήρξε αύξηση κατά 50% στην οικονομική απάτη από ανώτερα στελέχη στον χρηματοοικονομικό τομέα, τα τελευταία δύο χρόνια.

Πρόληψη και όχι απαγόρευση για τους κινδύνους στο διαδίκτυο

Συνέδριο σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης από την ΕΛ.ΑΣ Έμφαση στην πρόληψη και όχι στην απαγόρευση. Αυτό τονίστηκε κατά το 4 ο  Συνέδ...